Israeli president Shimon Peres endorses same-sex marriage

APShimon Peres

AP
Shimon Peres